UPDATE: In oktober 2023 gaat de bouw van dit project van start. Zie kopje ‘Proces’ hieronder meer informatie. 

Terrazza Purmerend

Herontwikkeling Waterlandlaan 1-57

Planomschrijving

Er is grote behoefte aan woningen in Purmerend, en de gemeente wil het Waterlandkwartier (voorheen ‘Stationsgebied’) tot een nog beter woon- en leefmilieu maken. Tegelijkertijd is het huidige bedrijventerrein aan de Waterlandlaan 1-57 aan vernieuwing toe. De uitstraling en inrichting zijn verouderd en ook de openbare ruimte kan een kwaliteitsslag gebruiken.

De eigenaar van dit terrein, vastgoedontwikkelaar Steengoed B.V. neemt het initiatief voor de herontwikkeling van het terrein, het verbeteren van de openbare ruimte en het toevoegen van huurappartementen. Steengoed heeft hiervoor een nieuwbouwplan opgesteld en een Omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Deze aanvraag is nodig voor het wijzigen van de huidige bestemming van het terrein (bedrijvigheid) naar wonen. Zie de afbeeldingen hieronder voor een indruk.

Bewoners en ondernemers uit de omgeving van het terrein zijn uiteraard belangrijke belanghebbenden. Steengoed wil hen daarom goed informeren over de plannen en werkzaamheden. In dit kader heeft op maandag 7 november 2022 een informatiebijeenkomst plaatsgevonden en is er een aantal nieuwsupdates per e-mail gestuurd. Het verslag en de presentatie van deze bijeenkomst zijn onderaan deze website te downloaden.

Hoek Waterlandlaan-Landsmeerstraat
Waterlandlaan
Terrazza in de omgeving

Plangebied

Het plangebied, blauw omlijnd

Het plangebied betreft het gebied op de hoek van de Waterlandlaan, Landsmeerstraat en de Zeevangstraat. Deze locatie is hiernaast op de plattegrond blauw omlijnd, waarbij de omringende straten staan aangegeven.

Initiatiefnemer Steengoed, woningcorporatie Wooncompagnie en gemeente Purmerend hebben de plannen voor deze locatie verder uitgewerkt. Het plan bevat drie appartementengebouwen. Het hoogste punt (van maximaal 15 bouwlagen) ligt aan de Waterlandlaan-zijde. Deze torens lopen als een trap met daktuinen af in de richting van de Purmerweg en het Waterlandplein. Een van de drie appartementsgebouwen, de zuidoostelijke toren, wordt door Wooncompagnie gebouwd. Deze 84 appartementen behoren tot de categorie sociale huur. Op de begane grond aan de kant van de Waterlandlaan komen kantoorruimtes en parkeerplekken. Om deze nieuwbouw, genaamd ‘Terrazza’, mogelijk te maken wordt het huidige complex gesloopt.

Proces

Vanaf 2016 heeft initiatiefnemer Steengoed nieuwbouwplannen ontwikkeld voor deze locatie. Steengoed heeft hierbij rekening moeten houden met de regels voor stedenbouw en woonprogramma. Tussen 2019 en 2022 is de gemeente Purmerend, mede op basis van buurtparticipatie, gekomen tot een Masterplan voor de toekomst van het hele Waterlandkwartier (het voormalige ‘Stationsgebied’). Dit Plan schetst de spelregels en samenhang tussen de aparte projecten in het Waterlandkwartier. Steengoed heeft in haar planvorming aansluiting gezocht bij het Masterplan. Klik hier voor een samenvatting.

In juli en september van 2022 hebben alle ondernemers en de bewoners in de directe omgeving van het plangebied van Steengoed een informatiebrief ontvangen met updates over de stand van zaken van het project. In september 2022 heeft Steengoed bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een Omgevingsvergunning. Deze vergunning is nodig om de huidige bestemming van het terrein (bedrijvigheid) te wijzigen. De gemeenteraad heeft op 21 april een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Dit betekent dat de plannen van 1 mei t/m 12 juni waren in te zien en dat er in die periode een zienswijze kon worden ingediend. De ruimtelijke onderbouwing van het plan naar aanleiding van de vier binnengekomen zienswijzen op enkele punten aangepast. Klik hier voor meer informatie.

Op 27 juli heeft de gemeenteraad besloten definitief in te stemmen met de plannen. Tot medio september was er een termijn van zes weken waarin beroep kon worden aangetekend. Steengoed is met de mensen die beroep hebben aangetekend in gesprek gegaan. Er is besloten de sloop- en bouwwerkzaamheden in oktober 2023 van start te laten gaan. Naar verwachting wordt het project eind 2026 opgeleverd. Aannemer Huib Bakker Bouw (HBB) informeert de buurt over de voortgang van de werkzaamheden via huis-aan-huisbrieven.

Buurt betrekken

Initiatiefnemer Steengoed heeft omwonenden en ondernemers uit de omgeving van het terrein geïnformeerd over de plannen, met een informatiebijeenkomst op maandagavond 7 november 2022. Steengoed, Wooncompagnie en haar partners voor dit project hebben de plannen deze avond toegelicht. Ook was de gemeente aanwezig om de ontwikkelingen in het Waterlandkwartier toe te lichten. Het verslag en de presentatie van deze bijeenkomst kunt u downloaden door op de knop hiernaast te klikken.Verslag buurtbijeenkomst
7 november 2022

Bezonningsstudie

Op de informatiebijeenkomst in november 2022 gaven omwonenden aan graag een animatie te zien van het effect van de plannen voor de buurt als het gaat om bezonning. Deze is zijn hiernaast en hieronder te bekijken. De animatie bestaat uit drie fragmenten die zich elk op een ander moment in het jaar afspelen. In het linker venster van elk fragment staat in het geel het volume dat onder het huidige bestemmingsplan gebruikt mag worden. In het rechter venster van elk fragment staat het volume van de bouwplannen waarvoor Steengoed een vergunning heeft aangevraagd.

https://terrazza-purmerend.nl/wp-content/uploads/2023/03/Waterlandlaan-1-57-schaduwwerking-21-juni.mp4#t=1https://terrazza-purmerend.nl/wp-content/uploads/2023/03/Waterlandlaan-1-57-schaduwwerking-21-april.mp4#t=1https://terrazza-purmerend.nl/wp-content/uploads/2023/03/Waterlandlaan-1-57-schaduwwerking-19-februari.mp4#t=1

Betrokken partijen

De herontwikkeling van het bedrijventerrein aan de Waterlandlaan 1-57 te Purmerend is een initiatief van eigenaar en projectontwikkelaar Steengoed, in samenwerking met woningcorporatie Wooncompagnie. Steengoed heeft samenwerkt met partnerbureaus om de plannen tot ontwikkeling te brengen, bijvoorbeeld op het gebied van verkeer. Voor meer informatie over Steengoed kijkt u op www.steen-goed.nl. Dietz Strategie & Communicatie was tijdens de planfase betrokken voor het communicatietraject. Aannemer HBB Groep neemt vanaf oktober 2023 de communicatie met de buurt over.
Contact & interesse voor huur

Voor vragen of opmerkingen kunt u vanaf oktober 2023 mailen naar de aannemer HBB Groep via info@hbbgroep.nl of belt u op werkdagen tussen 08.30 uur tot 17.00 uur naar telefoonnummer (023) 2 062 300. Voor het doorgeven van interesse voor huur kunt u mailen naar info@steen-goed.nl.