Terrazza Purmerend

Herontwikkeling Waterlandlaan 1-57

Scroll naar beneden naar ‘Planning’ en ‘Buurt betrekken’ voor de laatste planning en voor informatie over de bezonningsstudie.

Planomschrijving

Er is grote behoefte aan woningen in Purmerend, en de gemeente wil het Waterlandkwartier (voorheen ‘Stationsgebied’) tot een nog beter woon- en leefmilieu maken. Tegelijkertijd is het huidige bedrijventerrein aan de Waterlandlaan 1-57 aan vernieuwing toe. De uitstraling en inrichting zijn verouderd en ook de openbare ruimte kan een kwaliteitsslag gebruiken. 

De eigenaar van dit terrein, vastgoedontwikkelaar Steengoed B.V. neemt het initiatief voor de herontwikkeling van het terrein, het verbeteren van de openbare ruimte en het toevoegen van huurappartementen. Steengoed heeft hiervoor een nieuwbouwplan opgesteld en een Omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Deze aanvraag is nodig voor het wijzigen van de huidige bestemming van het terrein (bedrijvigheid) naar wonen. 

Bewoners en ondernemers uit de omgeving van het terrein zijn uiteraard belangrijke belanghebbenden. Steengoed wil hen daarom goed informeren over de plannen. In dit kader heeft op maandag 7 november 2022 een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Het verslag en de presentatie van deze bijeenkomst zijn onderaan deze website te downloaden. 

IMG_0096
Landsmeerstraat-zijde

Plangebied

Het plangebied, blauw omlijnd

Het plangebied betreft het gebied op de hoek van de Waterlandlaan, Landsmeerstraat en de Zeevangstraat. Deze locatie is hiernaast op een plattegrond blauw omlijnd, waarbij de omringende straten staan aangegeven.

Initiatiefnemer Steengoed, woningcorporatie Wooncompagnie en gemeente Purmerend hebben afspraken gemaakt om de plannen voor deze locatie verder uit te werken. Huidige plan bevat drie appartementengebouwen. Hun hoogste punt (van maximaal 15 bouwlagen) ligt aan de Waterlandlaan-zijde. Deze torens lopen als een trap met daktuinen af in de richting van de Purmerweg en het Waterlandplein. Een van de drie appartementsgebouwen, de zuidoostelijke woontoren, wordt door de Wooncompagnie gebouwd. Deze 84 appartementen behoren tot de categorie sociale huur. Op de begane grond aan de kant van de Waterlandlaan komen kantoorruimtes en parkeerplekken te liggen. Om deze nieuwbouw, genaamd Terrazza, mogelijk te maken wordt het huidige complex gesloopt.

 

Planning

Sinds 2016 is initiatiefnemer Steengoed bezig met de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen voor deze locatie. Steengoed heeft hierbij rekening moeten houden met de regels over stedenbouw en woonprogramma. Tussen 2019 en 2022 is de gemeente Purmerend, mede op basis van omgevingsparticipatie, gekomen tot een Masterplan voor de toekomst van het hele Waterlandkwartier (het voormalige ‘Stationsgebied’). Dit Plan schetst de spelregels en samenhang tussen de aparte projecten in het Waterlandkwartier. Steengoed heeft in haar planvorming aansluiting gezocht bij het Masterplan (gepubliceerd in mei 2021). 

In juli en september van 2022 hebben alle ondernemers en de bewoners in de directe omgeving van het plangebied van Steengoed een informatiebrief ontvangen met updates over de stand van zaken van het project. In september 2022 heeft Steengoed bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een Omgevingsvergunning. Deze vergunning is nodig om de huidige bestemming van het terrein (bedrijvigheid) te wijzigen. De Informatiebijeenkomst in november 2022 heeft de omgeving geïnformeerd over de nieuwbouwplannen die met deze vergunningsaanvraag zijn ingediend. Ook is er stilgestaan bij de toekomstige planning. 

Eind maart 2023 worden de plannen op www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waar u ze kunt bekijken. Het is dan nog niet mogelijk een zienswijze in te dienen. Het college van burgemeester & wethouders legt de aanvraag voor aan de gemeenteraad. Deze aanvraag wordt naar verwachting op 5 april behandeld in de commissie Ruimte en op 20 april in de gemeenteraad. Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de bouwplannen en de volgende stap in de procedure te zetten door de vergunning ter inzage te leggen. Als de raad hiertoe besluit liggen de plannen van 1 mei t/m 12 juni ter inzage en kan er in die periode een zienswijze worden ingediend. Na deze periode worden zienswijzen beantwoord en beslist de raad of zij de vergunning wilt verstrekken. Na deze beslissing is er een termijn van 6 weken waarin men in beroep kan gaan tegen deze beslissing.

Als de omgevingsvergunning vervolgens wordt afgegeven staat de start van de sloop en sanering gepland voor eind 2023 en het begin van de bouwperiode voor begin 2024. 

Buurt betrekken

Initiatiefnemer Steengoed heeft omwonenden en ondernemers uit de omgeving van het terrein geïnformeerd over de plannen, met een informatiebijeenkomst op maandagavond 7 november 2022. Steengoed, Wooncompagnie en haar partners voor dit project hebben de plannen deze avond toegelicht. Ook was de gemeente aanwezig om de ontwikkelingen in het Waterlandkwartier toe te lichten. Het verslag en de presentatie van deze bijeenkomst kunt u downloaden door op de knop hieronder te klikken. 

Bezonningsstudie
Op de informatiebijeenkomst in november 2022 gaven omwonenden aan graag een animatie te zien van het effect van de plannen voor de buurt als het gaat om bezonning. Deze animatie is de komende weken gereed en wordt hiernaast geplaatst.

Betrokken partijen

De herontwikkeling van het bedrijventerrein aan de Waterlandlaan 1-57 te Purmerend is een initiatief van eigenaar en projectontwikkelaar Steengoed, in samenwerking met woningcorporatie Wooncompagnie. Steengoed werkt samen met specialisten van partnerbureaus om de plannen tot ontwikkeling te brengen, bijvoorbeeld op het gebied van verkeer. Dietz Strategie & Communicatie is betrokken voor het communicatietraject. Voor meer informatie over Steengoed kijkt u op www.steen-goed.nl.

Contact & interesse voor huur

Voor vragen of opmerkingen over het initiatief kunt u mailen naar info@terrazza-purmerend.nl. Voor het doorgeven van interesse voor huur kunt u mailen naar info@steen-goed.nl